Kommunikation

Kommunikationsrådgivning: HEGELUND & MOSE er specialister i hjælp-til-selvhjælp, når der skal sættes eller flyttes en dagsorden i offentligheden eller på de indre linjer. Vi rådgiver på alle niveauer af organisationen medbringende en effektiv værktøjskasse inden for kommunikation.

Kommmunikationsrådgivning

Vi forstår lederens dilemmaer, men også hvordan der skabes personlig og organisatorisk gennemslagskraft

Vi færdes hjemmevante hos:

  • Formand og bestyrelse
  • Direktionen
  • Chefgruppen
  • Chefen for den politiske afdeling
  • Kommunikationschefen

 

Kontakt

Peter Mose på 51 22 46 14 eller Susanne Hegelund på 40 32 68 16. Eller skriv til info@hegelundmose.dk

 

Kundecases kommunikationsrådgivning

Vi har samlet  kundecases fra vellykkede samarbejder, der illustrerer nogle af vores velafprøvede metoder, som er kommet kunder til gavn. Disse cases finder man ved at klikke på knapperne til venstre. Find konkrete eksempler på samarbejder om

Eksempler på vores arbejde med PR, krisehåndtering og budskabs- og medietræning finder man her.