Kommunikation

Kommunikationsrådgivning: HEGELUND & MOSE er specialister i hjælp-til-selvhjælp, når der skal sættes eller flyttes en dagsorden i offentligheden eller på de indre linjer. Vi rådgiver på alle niveauer af organisationen medbringende en effektiv værktøjskasse inden for kommunikation.

Kommmunikationsrådgivning

Vi forstår lederens dilemmaer, men også hvordan der skabes personlig og organisatorisk gennemslagskraft

Vi færdes hjemmevante hos:

  • Formand og bestyrelse
  • Direktionen
  • Chefgruppen
  • Chefen for den politiske afdeling
  • Kommunikationschefen

 

Kontakt

Peter Mose på 51 22 46 14 eller Susanne Hegelund på 40 32 68 16. Eller skriv til info@hegelundmose.dk

 

Kundecases kommunikationsrådgivning

Vi har samlet  kundecases fra vellykkede samarbejder, der illustrerer nogle af vores velafprøvede metoder, som er kommet kunder til gavn. Disse cases finder man ved at klikke på knapperne til venstre. Find konkrete eksempler på samarbejder om

Eksempler på vores arbejde med PR, krisehåndtering og budskabs- og medietræning finder man her.

Læs mere

Virksomheder, offentlige myndigheder og “magthaverne” har fået sværere ved at trænge igennem i den nye medievirkelighed. Forsigtige Danmarks Statistik er eksemplet på en hæderkronet ældre demokrati-institution, der er kommet lidt i klemme i en Trump-tid. Læs om institutionens nye kommunikationsstrategi.

Bisser tager til genmåle: Finansministeriets topembedsmænd har besluttet sig for at gå i offensiven i offentligheden: Hvis der sættes spørgsmålstegn ved budgetbissernes beregninger, går Finansministeriets departementschef og afdelingschefer – som led i en ny genmælestrategi – selv i pressen. Det skal hindre myter og konspirationsteorier.

Operation Sommerluft: For en regeringschef er det ofte opad bakke, hvis Statsministeriet forsøger at skabe en samlet kommunikationsstrategi for en hel regering. Under Lars Løkke Rasmussen har man forsøgt at opruste med en kommunikationsstab under statsministeren.  Staben forsøger efter bedste evne at koordinere indsatsen på tværs af ministerier og regeringspartier.

Skal man ændre navn eller ej? Flere organisationer har med mere eller mindre held bokset med navneændringer – en anledning til at fintune måden at arbejde politisk og kommunikere på. Læs om Danmarks Rederiforenings sørejse mod sit nye navn: Danske Rederier.

Beslutningsdanmarks samtalekøkken: På ti år er TV2 News blevet stedet for nyhedsdøgnets proces-positioneringer; den nørdede samtale foregår på altinget.dk, mens Twitter er blevet kanal for netværks-finterne.