Interessent-analysen

Interessentanalyser: HEGELUND & MOSE  hjælper med at nå ind til kernen af komplekse problemstillinger, leverer researchen og omsætter viden til mundrette analyser, der respekterer detaljen, men også giver overblik og er det gode fundament for de næste ledelsesvalg i en organisation, kommune eller virksomhed.

Interessentanalyser

HEGELUND & MOSE har mange års erfaring med at navigere i kompliceret stof og omsætte viden til rapporter, der afdækker jeres ledelsesmuligheder

Et eksternt blik på de mærkesager, man har svært ved at komme igennem med, kan være forløsende.

En kvalitativ interessentanalyse er et godt værktøj til at lade beslutningstagere og andre stakeholders forholde sig til de muligheder og barrierer, I står over for, hvad angår indflydelse og opmærksomhed.

I tæt samarbejde med kunden gennemfører vi interessentanalyser fra start til slut:

  • Spørgerammen med relevante temaer, der skal kastes lys på
  • Interviews med vigtige interessenter fra forskellige dele af samfundslivet
  • Afdækning af deres holdninger og anbefalinger
  • Færdig rapport danner grundlag for de næste ledelsesbeslutninger

Kontakt

Peter Mose på 51.22.46.14 eller Susanne Hegelund på 40.32.68.16. Eller skriv til info@hegelundmose.dk

Kunde-cases interessentanalyser

Uddannelsesinstitution ud af uvejr
Bestyrelsen og direktionen for en nedskæringstruet, højprofileret uddannelsesinstitution bad HEGELUND & MOSE analysere, hvordan institutionen kunne forbedre forholdet til centrale politikere, ledende embedsmænd, erhvervslivet og opinionsdannerne. Slutproduktet var en rapport med anbefalinger til ledelsen, der siden har ført en stribe af  forbedringsforslagene ud i livet.
Vigtige medlemmer ud af usynligheden
En mindre, faglig organisation med mange privat ansatte, højt uddannede medlemmer stod i forbindelse med et forestående formandsskifte over for at skulle vedtage en ny langsigtet foreningsstrategi, der skulle styrke synligheden af medlemmernes samfundsværdi og øge den politiske indflydelse. HEGELUND & MOSE udfærdigede en analyserapport med anbefalinger, der kom til at udgøre rygraden i foreningsstrategien og gav den ny formand et godt afsæt for et kursskifte.
Wake up call for lederorganisation
En ledelsesorganisation bad HEGELUND & MOSE om at finde ind til kernen i foreningens udfordringer og muligheder inden for kommunikation og indflydelse over for Folketinget og ministerierne.  Undervejs stod vi for gennemførelsen af en interessentanalyse blandt organisationens samarbejdspartnere på Slotsholmen og Christiansborg  samt i regioner, organisationslandskabet og pressen. Analysen var en øjenåbner for foreningen, der i mange år har arbejdet ud fra vante mønstre, og var med til at bane vejen for en ny foreningsstrategi, der blev vedtaget på foreningens generalforsamling. 
Virksomhed øger politisk indsigt
En udenlandsk ejet virksomhed, der arbejder på et stærkt politisk reguleret marked og med en milliardomsætning har mange kunder i den offentlige sektor herhjemme, anmodede HEGELUND & MOSE om at analysere centraladministrationens og kommunernes holdning til, hvordan virksomheden mest professionelt og troværdigt samarbejder med kommunerne og deres indkøbere. Virksomhedens topledelse brugte vores rapport som mødegrundlag over for centrale beslutningstagere.

Læs mere om interessentanalyser

Det kan ikke blot være overraskende, men også nyttigt at få udarbejdet en omverdensanalyse af, hvordan organisationen tager sig ud – set gennem eksterne interessentbriller. Læs mere her Skumbad eller syrebad?