Organisatorisk gennemslagskraft

Gennemslagskraft: Kommunikationsledelse hører naturligt hjemme ikke bare, når de store slag skal slås, men også i dagligdagens værktøjskasse.  HEGELUND & MOSE tilbyder ledere og ledelsesgrupper fortrolig 1:1-dialog og målrettede workshops i organisatorisk gennemslagskraft.

Gennemslagskraft

Indtag scenen. HEGELUND & MOSE coacher ledere med henblik på at øge gennemslagskraften – eksternt og på de indre linjer, eksempelvis i forbindelse med større forandringsprojekter, hvor man kan regne med modstand og modvilje

Ikke så få projekter og forandringsprocesser lander hurtigt på stenet grund, hvis hverken formål eller mål er trængt igennem til medarbejdere eller samarbejdspartnere.

Måske har den organisatoriske gennemslagskraft ikke været stærk nok. Måske er en ellers høj ledelsesfaglighed ikke kombineret med lige så stærke, personlige kommunikative evner. Med stadig større fokus på “implementering” er ledelsesbehovet for at kunne kommunikere ikke blevet mindre.

Vi bistår i fortrolig 1:1-dialog eller på målrettede leder-workshops med at opøve eller forbedre den organisatoriske gennemslagskraft i såvel små som store organisationer. 

Kontakt

Susanne Hegelund, hegelund@hegelundmose.dk, 40.32.68.16 og hør nærmere om, hvordan et forløb kan skrues sammen

Kunde-cases gennemslagskraft

Træningsprogram for 40 områdeledere
Topledelsen i en offentlig virksomhed ønskede at få sin grundfortælling ud at flyve blandt  næsten 2000 medarbejdere, så  den enkelte bedre forstår, hvad fortællingen betyder i relation til netop hans eller hendes arbejdsfunktioner. Hele organisationen stod over for store forandringer, nye måder at arbejde og samarbejde på – til glæde for borgerne. HEGELUND & MOSE rullede et budskabstrænings-forløb ud for omkring 40 områdeledere. De blev trænet i argumentationsteknik og målgruppetænkning. Gennem et halvt år langt forløb øvede cheferne – samlet i mindre hold fra forskellige serviceområder –  sig i forandringskommunikation i øjenhøjde over for forskellige personalegrupper og faglige miljøer med forskellige behov og forventninger.
Ny direktør får forandrings-sparring
En nybagt direktør i organisationsverdenen havde brug for en fortrolig sparringspartner med henblik på at blive en succes i jobbet. Organisationen stod over for store forandringer. Foreningen havde behov for en skarpere profil: Organisationen skulle professionaliseres på en række områder. Direktøren efterspurgte ekstern sparring om, hvordan vedkommende bedst satte sig i spidsen for den interne forandring. På 1:1 møder bag den lukkede dør prøvede han sine overvejelser af. Sammen fik vi fastlagt en proces for forandringen, der blev gennemført på alle niveauer i organisationen.