Ledelsens gennemslagskraft

Gennemslagskraft: Kommunikationsledelse hører naturligt hjemme ikke bare, når de store slag skal slås, men også i dagligdagens værktøjskasse.  HEGELUND & MOSE tilbyder ledere og ledelsesgrupper fortrolig 1:1-dialog og målrettede workshops i personlig og organisatorisk gennemslagskraft.

Gennemslagskraft hvordan?

Gennemslagskraft

Øvelser med og uden kamera: Den enkelte chef finpudser sin personlige gennemslagskraft i mange værdifulde sammmenhænge: på talerstolen, mødet med medarbejderne, over for samarbejdspartnere, borgere og kunder. Er I en hel ledelsesgruppe, får I fintunet et fælles sprog for, hvad der er god kommunikationsledelse i hverdagen og når de store forandringer skal ske.

Vi coacher ledere på alle niveauer med henblik på at øge gennemslagskraften – eksternt og på de indre linjer. Det gælder eksempelvis i forbindelse med større forandringsprojekter, hvor man kan regne med modstand og modvilje.

Ikke så få projekter og forandringsprocesser lander hurtigt på stenet grund, hvis hverken formål eller mål er trængt igennem til medarbejdere eller samarbejdspartnere.

Måske har ledelsens organisatoriske gennemslagskraft ikke været stærk nok. Måske er en ellers høj ledelsesfaglighed ikke kombineret med lige så stærke, personlige kommunikative evner.

Med stadig større fokus på “implementering” er ledelsesbehovet for at kunne kommunikere ikke blevet mindre. Også tillidsmandsrollen er under forandring.

Vi bistår i fortrolig 1:1-dialog eller på målrettede workshops med at opøve eller forbedre gennemslagskraften i hele organisationen og over for omverdenen. 

Kunder

  • Direktioner
  • Koncernledelser
  • Områdeledere på alle niveauer
  • Tillidsrepræsentanter

Vi bistår ikke mindst nyudnævnte direktører og områdechefer med at komme godt fra start i jobbet. Typisk gennem 1:1 sparring over en længere indkøringsperiode.

Vi gennemfører også træningsprogrammer for større ledelsesgrupper. Ligesom vi træner tillidsfolk i at opnå et endnu bedre samarbejde med den lokale ledelse.

Det får I ud af samarbejdet

Den enkelte chef får finpudset sin personlige gennemslagskraft i mange værdifulde sammmenhænge: på talerstolen, mødet med medarbejderne, over for samarbejdspartnere, borgere og kunder.

Er I en hel ledelsesgruppe, får I fintunet et fælles sprog for, hvad der er god kommunikationsledelse i hverdagen og når de store forandringer skal ske.

Tillidsfolk benytter os også i stigende omfang til at træne i den moderne tillidsmandsrolle, der indebærer store konstruktive evner, også hvad angår kommunikationen til både ledelse og kolleger.

Kontakt

Susanne Hegelund, hegelund@hegelundmose.dk, 40.32.68.16 og hør nærmere om, hvordan et forløb kan skrues sammen

Kunde-cases gennemslagskraft

Træningsprogram for 40 områdeledere
Topledelsen i en offentlig virksomhed ønskede at få sin grundfortælling ud at flyve blandt  næsten 2000 medarbejdere, så  den enkelte bedre forstår, hvad fortællingen betyder i relation til netop hans eller hendes arbejdsfunktioner. Hele organisationen stod over for store forandringer, nye måder at arbejde og samarbejde på – til glæde for borgerne. HEGELUND & MOSE rullede et budskabstrænings-forløb ud for omkring 40 områdeledere. De blev trænet i argumentationsteknik og målgruppetænkning. Gennem et halvt år langt forløb øvede cheferne – samlet i mindre hold fra forskellige serviceområder –  sig i forandringskommunikation i øjenhøjde over for forskellige personalegrupper og faglige miljøer med forskellige behov og forventninger.
Ny direktør får forandrings-sparring
En nybagt direktør i organisationsverdenen havde brug for en fortrolig sparringspartner med henblik på at blive en succes i jobbet. Organisationen stod over for store forandringer. Foreningen havde behov for en skarpere profil: Organisationen skulle professionaliseres på en række områder. Direktøren efterspurgte ekstern sparring om, hvordan vedkommende bedst satte sig i spidsen for den interne forandring. På 1:1 møder bag den lukkede dør prøvede han sine overvejelser af. Sammen fik vi fastlagt en proces for forandringen, der blev gennemført på alle niveauer i organisationen.