Foredrag, oplæg og workshops

Foredrag, oplæg og workshops: Bestil et aktuelt oplæg eller et mini-seminar om politiske påvirkningsmetoder, organisatorisk og personlig gennemslagskraft, lobbyledelse og strategisk kommunikation.

Hvordan?

HEGELUND & MOSE bidrager til refleksion, bedre samarbejde og større beslutningskraft mange steder i samfundet.

Sammen med jer skruer vi et engagerende, involverende og substansfyldt program sammen, der passer til netop jeres udfordringer.

Kunder

Egnet til workshops, årsmøder, bestyrelsesmøder, strategiseminarer, debatarrangementer og gå-hjem-møder samt skræddersyet undervisning i organisationer og virksomheder

Kontakt

Peter Mose 51 22 46 14, Susanne Hegelund 40 32 68 16. Eller skriv til info@hegelundmose.dk.

Kunde-referencer

Vi har afholdt foredrag/oplæg /workshops for bestyrelser, direktioner, ledelsesgrupper og/eller medarbejdere hos bl.a. følgende:

A
Altinget.dk
Akademikerne
Alka Forsikring
Aalborg Kommune
AOF

B
Billedkunstnernes Forbund
BUPL
Børns Vilkår
By-og Boligministeriet

C
CBS, MPA-uddannelsen
Center for Ledelse
Center for Offentlig Kompetenceudvikling
Cowi

D
Danmarks Journalist-og Mediehøjskole
Dansk Affaldsforening
Dansk Arbejdsgiverforening
Dansk Byplanlaboratorium
Dansk Energi
Dansk Erhverv
Dansk Erhvervsfremme
Dansk Ungdoms Fællesråd
Danske Handicaporganisationer
Dansk Magisterforening
Dansk IT
Dansklærerforeningen
Dansk Metal
Dansk Standard
Dansk Turismefremme
Danske Gymnasier
Danske Professionshøjskoler
Danske Redere
Danske Regioner
DBU
DI
Digitaliseringsstyrelsen
Djøf
DSR

E
Efterskoleforeningen
Energinet.dk
Erhvervsministeriet
EU-kommissionen
Europa-parlamentet

F
Finansministeriet
Finansrådet
Foreningen af Rådgivende Ingeniører
Foreningen af Statsautoriserede Revisorer
Forsikring & Pension
FOA
FtF

G
Gymnasieskolernes Lærerforening

H
HK
Høje-Taastrup Kommune

I
IDA
Integrationsministeriet

K
Kammeradvokaten
KFUKs sociale arbejde
KTC, Kommunal Teknisk Chefforening
KL
Københavns Kommune
Københavns Universitet, Institut for Statskundskab

L
Lilleskoleforeningen
LO
Lægemiddelindustrien i Danmark

M
Mannaz
Miljøministeriet

N
Netværk Danmark
NGO Academy

O
Odense Kommune

R
Region Nordjylland
RUC
Rådet for Socialt Udsatte

S
Socialpædagogerne
Statsforvaltningen
Styrelsen for IT og Læring
Sydfyns Energi

T
Tandlægeforeningen
Tatarklubben

U
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Udenrigsministeriet
Udviklingsministeriet
Undervisningsministeriet

V
VUC
Væksthus for Ledelse

W
WWF – Verdensnaturfonden

Lobby-workshop

  • Hvordan bliver man en aktiv spiller i den demokratiske beslutningsproces?
  • Hvad er spillereglerne på Christiansborg eller på borgmesterkontoret?
  • Hvad får folketingsmedlemmer eller byrådspolitikere til at lytte?
  • Hvordan samarbejder man med embedsværket?

En workshop om politisk tæft og indflydelse kan skrues sammen sådan her.

Kommunikations-og medieworkshop

ForedragHvad er forklaringen på, at visse organisationer og virksomheder konstant er i medierne og svinger taktstokken på de sociale medier – mens andre har svært ved at trænge igennem?

På en kommunikations-og medieworkshop gennemgår vi muligheder og faldgruber for den, der gerne vil sætte en tydeligere dagsorden.