Foredrag, oplæg og workshops

Foredrag, oplæg og workshops: Bestil et aktuelt oplæg eller et mini-seminar om politiske påvirkningsmetoder, organisatorisk og personlig gennemslagskraft, lobbyledelse og strategisk kommunikation. Sammen skruer vi et engagerende, involverende og substansfyldt program sammen, der passer til jeres udfordringer. Egnet til workshops, årsmøder, bestyrelsesmøder, strategiseminarer, debatarrangementer og gå-hjem-møder samt skræddersyet undervisning i organisationer og virksomheder

Kontakt

Peter Mose 51 22 46 14, Susanne Hegelund 40 32 68 16. Eller skriv til info@hegelundmose.dk.

Kunde-referencer

ForedragHEGELUND & MOSE bidrager til refleksion, bedre samarbejde og større beslutningskraft mange steder i samfundet.

Vi har afholdt foredrag/oplæg /workshops for bestyrelser, direktioner, ledelsesgrupper og/eller medarbejdere hos bl.a. følgende:

Altinget.dk

Akademikerne

Alka Forsikring

Aalborg Kommune

AOF

BUPL

Børns Vilkår

By-og Boligministeriet

CBS, MPA-uddannelsen

Center for Ledelse

Center for Offentlig Kompetenceudvikling

Cowi

Danmarks Journalist-og Mediehøjskole

Dansk Affaldsforening

Dansk Arbejdsgiverforening

Dansk Byplanlaboratorium

Dansk Energi

Dansk Erhverv

Dansk Erhvervsfremme

Dansk Ungdoms Fællesråd

Danske Handicaporganisationer

Dansk Magisterforening

Dansk IT

Dansklærerforeningen

Dansk Metal

Dansk Standard

Dansk Turismefremme

Danske Gymnasier

Danske Professionshøjskoler

Danske Redere

Danske Regioner

DBU

DI

Digitaliseringsstyrelsen

Djøf

DSR

Efterskoleforeningen

Energinet.dk

Erhvervsministeriet

Europa-parlamentets Danmarkskontor

Finansrådet

Finansministeriet

Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Forsikring & Pension

FOA

FtF

Gymnasieskolernes Lærerforening

HK

Høje-Taastrup Kommune

IDA

Integrationsministeriet

Kammeradvokaten

KFUKs sociale arbejde

KTC, Kommunal Teknisk Chefforening

KL

Københavns Kommune

Københavns Universitet, Institut for Statskundskab

Lilleskoleforeningen

LO

Lægemiddelindustrien i Danmark

Mannaz

Miljøministeriet

Netværk Danmark

NGO Academy

Odense Kommune

Region Nordjylland

RUC

Rådet for Socialt Udsatte

Socialpædagogerne

Statsforvaltningen

Styrelsen for IT og Læring

Sydfyns Energi

Tandlægeforeningen

Tatarklubben

Udenrigsministeriet

Undervisningsministeriet

VUC

Væksthus for Ledelse

WWF – Verdensnaturfonden

 Yderligere info

Hvordan bliver man en aktiv spiller i den demokratiske beslutningsproces? Hvad er spillereglerne på Christiansborg eller på borgmesterkontoret? Hvad får folketingsmedlemmer eller byrådspolitikere til at lytte? Hvordan samarbejder man med embedsværket? Hvordan kan man risikere at dumme sig?

En workshop om politisk tæft og indflydelse kan skrues sammen sådan her.

ForedragHvad er forklaringen på, at visse organisationer og virksomheder konstant er i medierne og svinger taktstokken på de sociale medier – mens andre har svært ved at trænge igennem?

På en medieworkshop gennemgår vi muligheder og faldgruber for den, der gerne vil sætte en tydeligere dagsorden.