Den analytiske hånd

Vi udarbejder analyser, der kommer bag de politiske beslutninger og folder konsekvenserne ud – for erhvervslivet, organisationerne, den offentlige sektor og borgerne.

Peter på NewsVi er gode til effektiv  research og kan omsætte de mange informationer til det skarpe notat, der kan tages beslutninger ud fra.