Samarbejds- og arbejdsprocesser

Samarbejde: HEGELUND & MOSE kommer med forslag til, hvordan bestyrelse, direktion og chefgruppe trimmer de interne beslutningsprocesser, så organisationen er gearet til at sætte dagsordenen.

Bedre samarbejde

En vellykket påvirkningsindsats starter med god ledelse: Holdet derhjemme skal være i top

Ikke mindst politisk interessevaretagelse er en holdsport. Vi kommer – i tæt samarbejde med topledelsen og/eller de involverede afdelinger – med forbedringsforslag til

  • Det raffinerede samspil mellem fagmedarbejdere, analysearbejde, presse og politisk interessevaretagelse
  • Stærkere og mere effektivt samarbejde mellem den valgte og ansatte ledelse
  • Optimering af kommunikationsarbejdet, eksempelvis ved at indføre et centralt newsroom
  • Forbedring af analyseindsatsen og udviklingen af en strategi herfor

Kontakt

Peter Mose på 51.22.46.14 eller Susanne Hegelund på 40.32.68.16. Eller skriv til info@hegelundmose.dk for at høre nærmere om, hvordan et forløb kan skrues sammen.

Kunde-cases bedre samarbejde

Borgmesterskole
Et politisk partis Christiansborg-sekretariat bad HEGELUND & MOSE facilitere en “borgmesterskole” for partiets borgmestre og borgmesterkandidater. Det gennemgående ledelsestema var en konstruktiv rollefordeling mellem borgmestre/rådmænd og topembedsmændene i kommunen. Processen strakte sig over mere end et år og mundede ud i en stribe løsningsforslag til, hvordan borgmesterrollen bedst håndteres i forhold til forvaltningen, herunder hvordan man bedst muligt sætter sig politisk igennem over for embedsværket.
Samarbejds-guide for nyfusioneret afdeling
En større, traditionsrig organisation anmodede HEGELUND & MOSE om at facilitere en proces for en ny, sammenlagt afdeling, hvor politiske konsulenter nu skulle arbejde endnu tættere sammen med kommunikationsfolk og analytikere. Der blev fokuseret på ændret rollefordeling, respekt for hinandens kompetencer og nye samarbejdsmønstre med henblik på at øge afdelingens værdi over for bestyrelse og omverden.
Bedre udnyttelse af kommunikationsindsats
Topledelsen i en af landets største organisationer – præget af en vis intern uenighed i huset – bad HEGELUND & MOSE analysere kommunikationsindsatsen og komme med forslag til forbedringer. En analyse baseret på dybdeinterviews af forskellige nøglepersoner blotlagde, at en systembevarende kultur rundt om i de forskellige afdelinger hindrede en nutidig rollefordeling i huset. Analysen rummede en stribe konkrete anbefalinger til ny organisering og til, hvilke kompetencer der burde styrkes.
Virksomheder stoppede intern strid
En række virksomheder – i dagligdagen store konkurrenter om samme politisk bestemte marked – stod over for en fælles politisk trussel: en liberalisering af markedet. De var ude af stand til via deres brancheforening at finde en fælles linje over for beslutningstagerne. HEGELUND & MOSE faciliterede en række problemknusende workshops for de konkurrerende direktioner. Efterfølgende formulerede vi en række budskabspapirer, der tydeliggjorde sektorens samfundsværdi.